Profesor lang hipertenzije

Sadržaj

  da li je hipertenzija lijek

  Slobodan Lang, profesor na Školi narodnog zdravlja "Andrija štampar" Medicinskog fakulteta, političar i humanist. Rođen je Doktorirao je i položio specijalizaciju iz socijalne medicine te je bio autor više od stručnih i znanstvenih članaka U više od 40 godina dugoj karijeri, uspješno je obnašao brojne visoke dužnosti i funkcije.

  što vježbe ne može biti učinjeno u hipertenziji

  Bio je posebni savjetnik Predsjednika RH za humanitarna pitanja od Nezaobilazni dio Langova profesor lang hipertenzije jest njegov humanitarni rad u vrijeme ratova na području bivše Jugoslavije, te sudjelovanje u spašavanja ljudskih života i pomaganja najugroženijima.

  Bio je suorganizator konvoja Libertas kojim se listopada Bio je inicijator i predvodnik zajedno s Hermanom Vukušićem humanitarnog Bijelog puta pomoći za bolnicu u Novoj Bili profesor lang hipertenzije Bosni i Hercegovini. Temelj djelovanja profesora Langa bilo je prenošenje znanja, povezivanje profesionalaca u praksi te trajno nastojanje da se stvara 'djelotvorno znanje'.

  hipertenzija 130 90

  Među ostalima, pokrenuo je Prvi hrvatski kongres preventivne medicine te osnovao Hrvatski časopis za javno zdravstvo, čiji je bio urednik. Njegovim je radom grad Zagreb došao na čelno mjesto svjetskog pokreta Zdravih Gradova. Lang je bio inicijator osnivanja mostarskog medicinskog fakulteta.

  anamneza hipertenzije i dijabetesa melitusa