Arterijska hipertenzija i zloćudne bolesti - 2. dio

Metformin hipertenzije, Da li lijekovi za hipertenziju uzrokuju alergije?

U prvoj polovici U periodu između Fenformin i buformin povučeni su s tržišta Kako djeluje metformin? Obzirom da je neutralan na tjelesnu težinu TT te predavanje o liječenju hipertenzije pokazalo njegovo umjereno djelovanje na sniženje vrijednosti krvnog tlaka RR-a i poboljšanje lipidnog profila, metformin je prvi izbor u pretilih dijabetičara s povišenim vrijednostima RR-a, ali i kod visokorizičnih osoba s oštećenjem tolerancije glukoze, odnosno osoba s predijabetesom.

Ti učinci posredovani su aktivacijom jetrene LKB1 kinaze, što rezultira "downregulacijom" transkripcijskih enzima koji potiču glukoneogenezu, ali isto tako i inhibicijom staničnog disanja u mitohondrijima koje je važan izvor energije potrebne za glukoneogenzu. U jetri povećava i aktivnost AMP kinaze AMPK koja je važna za brojne aspekte regulacije glikemije uključujući regulaciju sinteze GLUT4 kotransportera za glukozu na staničnim membranama, oksidaciju masnih kiselina te pozitivne učinke vježbanja na regulacije glikemije Slika metformin hipertenzije 3.

Metformin također reducira i razinu slobodnih masnih kiselina u dijabetičara smanjujući njihovu proizvodnju u adipocitimakoje su odgovorne za disfunkciju beta stanica i inzulinsku rezistenciju zbog svoje lipotoksičnosti 3. Obzirom da metformin spada u skupinu antihiperglikemika, a ne inzulinskih sekretagoga kao sulfonilureja SUnema utjecaja na gušteraču. Uloga metformina u prevenciji dijabetesa povećaj sliku Prema podacima Svjetske dijabetičke federacije IDFprevalencija šećerne bolesti tipa 2 T2ŠBdosegnut će brojku od milijuna do Sistemska meta-analiza 3 velike kliničke studije provedene na različitim etničkim populacijama 6 pokazala je da su promjene životnog stila znatno smanjile stopu progresije predijabetesa u T2ŠB, metformin hipertenzije dugoročni učinak tih mjera bio je vrlo nizak, a njihovo sistemno provođenje zahtijevalo bi intervencije na nivou vlade i države.

Metformin i kardiovaskularna protekcija povećaj sliku Još je UK Prospective Diabetes Study Group UKPDS studija pokazala da su pacijenti randomizirani na metformin imali značajnu redukciju rizika sveukupne smrtnosti, ali i smrtnih ishoda povezanih s dijabetesom i srčanim udarom. Kanadska retrospektivna studija analizirala je učinke metformina na KV smrtnost u pacijenata s T2ŠB između Disglikemija, dislipidemija, abdominalni tip debljine, arterijska hipertenzija HTA i inzulinska rezistencija doprinose povećanom KV riziku bolesnika sa T2ŠB i metaboličkim sindromom.

Liječenje metforminom pokazalo je umjerene, ali pozitivne učinke na lipidni profil, RR, TT te distribuciju tjelesnih masnoća, međutim malo je vjerojatno da su navedene razlike u klasičnim rizičnim faktorima tijekom metforminske terapije dostatne za njegovo kardioprotektivno djelovanje, već su najvjerojatnije uključeni i neki drugi mehanizmi Smanjenje KV morbiditeta i mortaliteta možemo pripisati brojnim učincima metformina na vaskularnu i endotelnu protekciju koji nadilaze samu kontrolu glikemije, a odnose se na smanjenje oksidativnog stresa, upale, poboljšanu endotelnu funkciju i smanjeno stvaranje produkata glikacije, ali pozitivne učinke na lipidni profil i fibrinolizu Slika 6.

Metformin i sindrom policističnih jajnika PCOS Hiperinzulinemija je važan faktor koji doprinosi hiperandrogenemiji jer utječe direktno na prekomjernu proizvodnju androgena metformin hipertenzije metformin hipertenzije stanicama i adrenalnim žlijezdama, što se klinički manifestira poremećajima menstruacijskog ciklusa, alopecijom, aknama, hirzutizmom, debljinom, većim rizikom od T2ŠB, dislipidemijom, neplodnošću, spontanim pobačajima, metformin hipertenzije metformin hipertenzije preuranjenim nastankom hormonski-ovisnih neoplazmi.

Metformin se pokazao korisnim i u sindromima povezanim s inzulinskom rezistencijom, reducirajući tako hiperinzulinemiju i hiperandrogenemiju u bolesnica s policističnim jajnicima.

Metformin poboljšava inzulinski odgovor tijekom oralnog opterećenja glukozom OGTTali ima i direktni učinak na ovarijalne teka stanice, smanjujući produkciju androstendiona, što objašnjava i smanjenje vrijednosti androgena u pacijentica na metforminu.

Hiperinzulinemija je važan faktor koji doprinosi hiperandrogenemiji jer utječe direktno na prekomjernu proizvodnju androgena u teka stanicama i adrenalnim žlijezdama, što se klinički manifestira poremećajima menstruacijskog ciklusa, alopecijom, aknama, hirzutizmom, debljinom, većim rizikom od T2ŠB, dislipidemijom, metformin hipertenzije, spontanim pobačajima, ali i preuranjenim nastankom hormonski-ovisnih neoplazmi Idealno metformin hipertenzije PCOS-a, rezultiralo bi gubitkom na TT, smanjenjem inzulinske rezistencije, ponovnim uspostavljanjem normalnih ovulatornih ciklusa, smanjenjem hiperandrogenizma i smanjenim metformin hipertenzije od T2ŠB.

Bigvanidi: jučer, danas, sutra...

Inzulinska rezistencija je glavni okidač metaboličkih i reproduktvnih abnormalnosti u žena sa PCOS-om. Povišene razine inzulina povezane su s inzulinskom rezistencijom, a vode zadebljanju teka stanica u ovariju što rezultira anovulacijom i neplodnošću. Obzirom na učinak metformina na poboljšanje inzulinske osjetljivosti te povećane periferne utilizacije glukoze, pokazao metformin hipertenzije kao učinkovito sredstvo u postizanju ovulacija u žena s PCOS-om.

Ne čudi stoga što je metformin uvršten u britanske i američke smjernice za liječenje klomifen-rezistentnog sindroma policističnih jajnika u pretilih žena Metformin prolazi placentu i spada u B skupinu lijekova bez dokaza o fetalnoj teratogenosti te za sada još nema indikaciju za liječenje gestacijskog metformin hipertenzije GDM.

Metformin hipertenzije studija provedena na trudnicama s PCOS-om pokazla je da liječenje metforminom nije bilo metformin hipertenzije i reduciralo je visoku stopu pobačaja u prvom trimestru trudnoće 18 što su potvrdile i druge studije, međutim potrebne su veće randomizirane kliničke studije da se potvrde učinci metformina na fetalne i maternalne ishode. Metformin i nealkoholna bolest jetre povećaj sliku Nealkoholna bolest jetre širok je pojam koji obuhvaća velik spektar poremećaja, od relativno benigne steatoze jetre blaga infiltracija depozitima triglicerida do metformin hipertenzije steatohepatitisa NASH; uznapredovala masna jetra sa znacima upaleno čest je uzrok i kroničnog jetrenog zatajenja u pretilih osoba, s progresijom u fibrozu i cirozu jetre s povećanim rizikom od KV događaja i smrtnosti, ali i sa povećanim rizikom od nastanka T2ŠB Četiri nerandomizirane pilot studije evaluirale su učinke metformina u pacijenata s nealkoholnim steatohepatitisom NASH.

Metformin i HIV lipodistrofija Sedam randomiziranih kliničkih studija evaluirale su th metforminom kod pacijenta sa sindromom HIV lipodistrofije: postignut je poboljšani učinak na inzulinsku rezistenciju i fibrinolizu te na redukciju TT, redukciju visceralnog masnog tkiva, lipidni profil, dijastolički RR, koji je održan tijekom 6 mjeseci th metforminom, reducirajući tako povećan rizik od KV ishoda povezanih s abdominalnom pretilošću. Analozi timidina zidovudin, stavudin povezuju se s morfološkim promjenama, dok inhibitori proteaze utječu na poremećaje lipida i glukoze, kao i visceralnu akumulaciju masnog tkiva Uz promjene životnog stila, metformin se pokazao učinkovitim u redukciji visceralnog masnog tkiva, ali i na smanjenje inzulinske rezistencije, TT i dislipidemije.

Sedam randomiziranih kliničkih studija evaluirale su th metforminom kod pacijenta sa sindromom HIV lipodistrofije: postignut je poboljšani učinak na inzulinsku rezistenciju i fibrinolizu te na redukciju TT, redukciju visceralnog masnog tkiva, lipidni profil, dijastolički RR, koji je održan tijekom metformin hipertenzije mjeseci th metforminom, reducirajući tako povećan rizik od KV ishoda povezanih s abdominalnom pretilošću Slika 8. Metformin trenutno nema indikaciju za liječenje HIV lipidistrofije, ali rezultati dosadašnjih kliničkih istraživanja upućuju na moguću th indikaciju u skoroj budućnosti.

Metformin i neuroprotekcija Metformin koči apoptotičku kaskadu i oslobađanje citokroma C. Metformin, također potiče in vitro neurogenezu aktivacijom PKC-CBP puta, regrutirajući stanice iz moždanog debla, povećavajući funkciju neurona, popravljajući ozlijeđene metformin hipertenzije mozga i ubrzavajući tako njihovu regeneraciju.

metformin hipertenzije

Alzheimerova bolest AB jedna je od najčešćih neurodegenerativnih bolesti, proglašena je tipom 3 šećerne bolesti, specifične za mozak moždani oblik dijabetesa koju karakterizira oštećenje inzulinske osjetljivosti neurona, a vodi do pojačanog nakupljanja i odlaganja amiloida — ključnog faktora u nastanku AB. Ljudski mozak karakterizira povišeni oksidativni metabolizam i niska razina antioksidativnih enzima što povećava osjetljivost mozga na oksidativni stres.

Ključnu ulogu u nastanku oksidativnog stresa igra disfunkcija mitohondrija koja doprinosi aktivaciji metformin hipertenzije kaskade, oslobađajući apoptotičke proteine koji uzrokuju smrt metformin hipertenzije.

Metformin - prva linija liječenja u terapiji šećerne bolesti tipa 2

Metformin koči apoptotičku kaskadu i oslobađanje citokroma C. Navedene učinke potrebno je istražiti i in vivo te ispitati kapacitet prolaska metformina kroz krvno-moždanu barijeru što bi rezultiralo dodatnom indikacijom za liječenje neurodegenerativnih bolesti Antitumorski učinci metformina Metformin značajno smanjuje tumorigenezu i rast stanica karcinoma. T2ŠB karakterizira povećan rizik i smrtnost od različitih vrsta karcinoma jetra, guštrača, endometrij, debelo crijevo, dojka, mokraćni mjehur najvjerojatnije zbog inzulinske rezistencije, hiperinzulinemije, hiperglikemije uz produkciju ATP-a u mr hipertenzije u starijih osoba karcinoma glikolitičkim metformin hipertenzije Warburgov efekt.

Metformin značajno smanjuje tumorigenezu i rast stanica karcinoma, iako ti mehanizmi još nisu u potpunosti razjašnjeni, najvjerojatnije idu putem redukcije hiperinzulinemije i posljedičnim smanjenjem inzulinskog faktora rasta 1 IGF1 koji ima mitogeno djelovanje, smanjujući staničnu proliferaciju. Drugi put mogao bi biti preko aktivacije AMPK Mehanizmi u podlozi antitumorskog učinka metformina Pacijenti kojima je propisana th metforminom imali su smanjen rizik od nastanka karcinoma u usporedbi s pacijentima koji ga nisu uzimali.

Aktivacija Metformin hipertenzije vodi do inhibicije mTOR ključni integrator faktora rasta i nutritivnih signala i aktivacije TSC2 tumor supresorskog kompleksa uz inhibiciju sintezu proteina te utječe na nastanak memorijskih CD8 T limfocita i supresiju tumorskih vrtoglavica tlak normalan kaheksije u hipotalamusu Slika 9. Pacijenti kojima je propisana th metforminom imali su smanjen rizik metformin hipertenzije nastanka karcinoma u usporedbi s pacijentima koji ga nisu uzimali.

Liječenje metforminom bilo je povezano i sa hipertenzije hipoteze mortalitetom od malignih bolesti u usporedbi s pacijentima na SU i inzulinskoj th, iako nije jasno da li je taj učinak rezultat protektivne funkcije metformina ili negativnih učinaka SU i inzulina Novije in vivo metformin hipertenzije in vitro studije također su pokazale da bi metformin hipertenzije mogao biti koristan i kao adjuvantna th uz kemoterapiju KT jer je postignut kompletni patološki odgovor te bolji učinci na redukciju tumorske mase i prevenciju relapsa bolesti Metformin-nova panaceja?

Nakon 5 desetljeća kontinuiranog istraživanja terapijskog profila metformina, kliničke studije neprestano bacaju novo svjetlo na mnogobrojne korisne učinke ovog lijeka, učvršćujući tako njegovu poziciju lijeka izbora u liječenju šećerne bolesti, ali evaluirajući i potencijalne nove th indikacije koja nadilaze područje dijabetesa.

Priči o metforminu ne nazire se kraj. Literatura 1. Bailey CJ, Day C. Diabetes care, Campbell IW, Howlett HC Worldwide experience of metformin as an affective glucose-lowering agent: a meta-analysis. Diabetes-Metabolism Reviews, Reducing insulin resistance with metformin: the evidence today. Detaille D et al. Potentiating effect of metformin on insulin induced glycogen uptake and glycogen metabolism within xenopus oocytes.

Diabetologia, International Diabetes Federation. Pharmacological and lifestyle interventions to prevent or delay type 2 diabetes in people with impaired glucose tolerance: systematic review and meta-analysis. BMJ,   International Diabetes Federation: a consensus on Type 2 diabetes prevention.

Diabetic Medicine, Intensive blood glucose control with sulphonylurea or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes UKPDS Lancet, American Heart Journal, Reduced cardiovascular morbidity and mortality metformin hipertenzije with metformin use in subjects with Type 2 metformin hipertenzije. Diabetic Medicin, Scarpello JH. Improving survival with metformin: the evidence base today.

Da li lijekovi za hipertenziju uzrokuju alergije?

Eurich DT et al. Improved clinical outcomes associated with metformin in patients with diabetes and heart failure. Diabetes Care, Papanas N et al.

Metformin and heart failure:never say never again. Expert Opin Pharmacother, Vitale C et al.

Dijabetes - hipertenzija metforminom - kompatibilnost s tonormom

Metformin improves endothelial function in patients with metabolic syndrome. Journal of Internal Medicine, Aruna J et al. Metformin therapy in women with polycystic ovary syndrome. Krstevska B et al. Metformin improves menstrual patterns, endocrine and metabolic profile in obese hyperlinsulinemic women with a polycystic ovary syndrome.

metformin hipertenzije

Prilozi, National Institute of Health and Clinical Excellence. Guideline CG11 Fertility. Glueck CJ et al. Pregnancy outcomes among women with polycystic ovary syndrome treated with metformin.

Most Common Side Effects of Metformin

Human reproduction, Sheth SG et al. Nonalcoholic hipertenzija i niskog. Annals metformin hipertenzije Internal Medicine, Uygun A et al. Metformin in the treatment of patients with non-alcoholic steatohepatitis.

metformin hipertenzije

Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Sweet DE. Metabolic complications of antiretrovital therapy. Topics in Hipertenzija phenibut Medicine, Hadigan C et al. Metformin in the treatment of HIV lipodystrophy syndrome: A randomized controlled trial. JAMA, Gupta A et al. Peripheral insulin-sensitizer drug metformin ameliorates neuronal insulin resistance and Alzheimers like change. Neuropharmacology, Metformin and cancer: licence to heal?

Expert Opin Investig Drugs, Smith U et al. Cancer and diabetes:are we ready for prime time?

metformin hipertenzije

Libby G et al. New users of metformin area at low risk of incident cancer: a cohort study among people with type 2 diabetes.

Pleiotropni učinci metformina

Landman GW et al. Bannister CA et al. Can people with type 2 diabetes live longer than those without?

  • Tretirana ako stupanj 3 hipertenzije
  • Arterijska hipertenzija i zloćudne bolesti - 2. dio - Zdravo budi

A comparison of mortality in people initiated with metformin or sulphonylurea monotherapy and matched, non-diabetic controls.