Hipertrofična kardiomiopatija - prikaz slučaja

Hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije.

Literatura Uvod Arterijska hipertenzija i šećerna bolest spadaju u najčešće poremećaje u kliničkoj praksi i dobro poznate čimbenike rizika za kardiovaskularne bolesti, te predstavljaju glavni uzrok smrtnosti u suvremenom svijetu. Unatoč povećanoj svijesti o štetnim posljedicama nereguliranih vrijednosti krvnog tlaka i glikemije, obje se bolesti često dijagnosticiraju kada su patofiziološki čimbenici koji se nalaze u njihovoj podlozi već doveli do razvoja komplikacija na velikim i malim krvnim žilama i doveli do po život opasnih stanja, kao što su zatajenje bubrega i srca.

hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije da li je moguće da pije epilobium hipertenzije

Anamneza i klinički status bolesnika Bolesnik u dobi od 59 godina, po zanimanju službenik, dolazi u nefrološku ambulantu poradi povišenih vrijednosti krvnog tlaka i serumskih vrijednosti kreatinina uz nalaz proteinurije u 24 h urinu. Iz obiteljske anamneze se saznaje da je otac bio hipertoničar i dijabetičar na inzulinskoj terapiji; majka bila hipertoničar, umrla u Također se saznaje da je bolesnik hipertoničar zadnjih 15 godina, 10 godina zna za šećernu bolesti, prije 6 godina bio je hospitaliziran zbog cerebrovaskularnog inzulta, a prije osam mjeseci obradom isključena sekundarna hipertenzija.

MSD priručnik dijagnostike i terapije: Elektrokardiografija

Pušač dulje od 20 godina, do tak cigareta dnevno, alkohol ne konzumira. Mokri bez dizuričnih tegoba. Kardiopulmonalni nalaz je bio neupadan. Nalazi i procjena kardiovaskularnog rizika Poštujući individualni pristup liječenja svakom hipertoničaru, prikazanom bolesniku smo procijenili njegov ukupni kardiovaskularni KV rizik i ciljnu vrijednost krvnog tlaka koju želimo postići.

U laboratorijskim nalazima se zabilježi: ureja Modification of Diet in Renal Disease. Ostala biokemija uredna. Fundus oculi je bio II stupnja. Radiološka snimka torakalnih organa je prikazala srčana sjenu naglašene lijeve konture. Ultrazvučno su prikazani bubrezi primjerenog položaja, uredne širine i ehogenosti parenhima, a Dopler ultrazvukom karotidne arterije difuzno fibrozno zadebljanih stijenki.

Bolesnik je također na uvid donio i nalaz kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka tijekom 24 sata koji nam je dao značajan podatke o kretanju arterijskog tlaka. Uvidom u nalaz  razvidno je kako bolesnik ima neregulirane vrijednosti krvnog tlaka, ne bilježi se spuštanje tlaka tijekom spavanja non dippera također izmjerene vrijednosti tlaka pokazuju da bolesnik tijekom dana, u jutarnjim satima, nakon buđenja, imaja loše reguliran arterijski tlak.

hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije liječenje hipertenzije moderne medicine

Za napomenuti je da bolesnici kod kojih se kontinuiranim mjerenjem arterijskog tlaka tijekom 24 sata tijekom noći ne bilježi spuštanje arterijskog tlaka non dipper  osobepobuđuju sumnju na eventualnu sekundarnu hipertenziju i imaju veći kardiovaskularni rizik i oštećenje ciljnih organa.

Bolesniku  je prije 8 mjeseci učinjenom obradom isključena sekundarna hipertenzija. S obzirom da je riječ o esencijalnoj primarnoj hipertenziji cilj obrade hipertoničara s pridruženom šećernom bolesti u nefrološkoj ambulanti je odgovoriti na pitanje je li stvarno u pitanju perzistentna arterijska hipertenzija te postoje li  oštećenja ciljnih organa srca, krvnih žila, bubrega, mozga i očiju?

Uvidom u nalaz kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka tijekom 24 sata potvrdili smo da se radi o perzistentnoj arterijskoj hipertenziji, a uvidom u priloženu dokumentaciju jasno smo detektirali kako bolesnik ima oštećenje ciljnih organa kao što je hipertrofija lijeve klijetke uz mikroalbuminuriju. Poštujući individualni pristup liječenja svakom hipertoničaru, prikazanom bolesniku smo procijenili njegov ukupni kardiovaskularni KV rizik  i ciljnu vrijednost krvnog tlaka koju želimo postići.

Dosadašnja terapija neadekvatna, bez očekivanog antihipertenzivnog odgovora uz osobito opasan ranojutarnji skok krvnog tlaka za povećanu incidenciju KV i cerebrovaskularnih incidenata. Terapijski plan Budući da telmisartan ima jedno od najdužih vremena polueliminacije u klasi, pretpostavili smo da će uvođenje telmisartana u terapiju omogućiti željenu optimalnu kontrolu krvnog tlaka kroz čitav dan, posebice u jutarnjim satima kada su u bolesnika ambulantnim satnim mjerenjem krvnog tlaka zabilježene povišene vrijednosti krvnog tlaka.

  1. Najbolji vitamini za hipertenziju
  2. Literatura Definicija Po definiciji radne skupine Svjetske Zdravstvene Organizacije za kardiomiopatije WHO-ISFC Task Forcehipertrofična kardiomiopatija HCM je primarna bolest srčanog mišića karakterizirana simetričnom ili asimetričnom hipertrofijom miokarda lijeve klijetke bez prisutne neke druge sistemske ili srčane bolesti koja može izazvati hipertrofiju miokarda lijeve klijetke 1.
  3. Slika 70—2.
  4. Hipertrofična kardiomiopatija - prikaz slučaja - 10daymarketingmakeover.com
  5. Kako smanjiti krvni tlak
  6. Шок от холода длился лишь секунду; когда он прошел, Элвин слабо, но вполне определенно расслышал постоянное ритмичное биение.

Lijek izbora za prikazanog bolesnika je i dalje blokatar RAAS-a, ali s obzirom na lošu toleranciju ramiprila suhi kašalj prednost smo dali blokatoru angiotenzinskih receptora ARB. Budući da telmisartan ima jedno od najdužih vremena polueliminacije u klasi, pretpostavili smo da će uvođenje telmisartana u terapiju omogućiti željenu optimalnu kontrolu krvnog tlaka kroz čitav dan, posebice u jutarnjim satima kada su u bolesnika ambulantnim satnim mjerenjem krvnog tlaka zabilježene povišene vrijednosti krvnog tlaka.

Ova hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije pretpostavka potvrđena u ispitivanjima telmisartana u usporedbi s antagonistom kalcijevih kanala amlodipinomACE inhibitorom, ramiprilom i losartanom, pri čemu je ambulantnim satnim mjerenjem krvnog tlaka potvrđen superioran učinak telmisartana upravo tijekom posljednja 4 sata intervala doziranja.

Uzimajući u obzir i farmakodinamiku telmisartana, bitno je istaknuti kako telmisartan ima dvojak učinak, tj.

Elektrokardiografija

Ovaj potonji učinak povezuje se sa superiornim smanjenjem mikroalbuminurije pri jednakom smanjenju krvnog tlaka u usporedbi s drugim satranima valsartanom. S obzirom da prikazani bolesnik ima i šećernu bolesti iz terapije smo izostavili diuretik s nepovoljnim metaboličkim učinkom hidroklortiazida uveli indapamid. Nadalje, uz ranije propisanu acetilsalicilnu kiselinu, bolesniku smo povećali dozu repaglinida uz striktnu kontrolu hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije zbog zabilježene nezadovoljavajuće regulacije glikemije i u terapiju uveli lijek za sniženje lipida s povoljnim djelovanjem na povišenje HDL kolesterola.

Hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije na kraju, uveli smo i blokator kalcijskih kanala s obzirom na pretežno izoliranu sistoličku hipertenziju. Preporučena terapija: Osan 80 mg ujutro, Indapamid SR ujutro, Monopin a 4 mg uvečer, Atorvox a 20 mg uvečer, Andol mg, Reodon 3x1 mg uz higijensko-dijetetske upute. Dodatna obrada i kontrola Bolesniku su savjetovane redovite kontrole liječnika obiteljske medicine uz kontrole krvnog tlaka, tjelesne težine, kreatinina, kalija, glikemije i mikroalbuminurije te kontrola nefrologa za tri mjeseca.

U kontrolnom kontinuiranom mjerenju arterijskog tlaka tijekom 24 sata zabilježene su zadovoljavajuće vrijednosti arterijskog tlaka bez značajnijeg ranojutarnjeg porasta tlaka. Bolesnik je reducirao tjelesnu težinu za hipertenzija nedostatak kalcij kg uz zadovoljavajuću regulaciju glikemije.

hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije hipertenzija lijek let

Slijedom navedenoga, odlučili smo se za kombiniranu antihipertenzivnu terapiju koja uključuje blokator sustava RAAS ARBblokator kalcijskih kanala uz metabolički neutralni diuretik. Važno je istaknuti da su ranija istraživanja pokazala kako većina bolesnika ne postiže ciljne vrijednosti krvnog tlaka monoterapijom i da navedena kombinacija antihipertenziva ima sinergijski učinak na sniženje tlaka, te vazoprotektivni i organoprotektivni učinak.

Literatura 1.

Mancia G i sur. J Hypertens.

hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije zob ljekovitost hipertenzije

N Engl J Med ; A comparison of the efficacy and duration of action of the angiotensin II receptor blocker telmisartan to amlodipine. Blood Press Monit ; A prospective, randomized investigation of the safety and efficacy hodanje protiv hipertenzije telmisartan vs ramipril in mild-to-moderate hypertensives using ambulatory blood pressure monitoring.

Hypertension ; A multicenter, week study of telmisartan and ramipril in patients with mild-to-moderate hypertension using ambulatory blood pressure monitoring.

Telmisartan u kontroli hipertenzije - 10daymarketingmakeover.com

Am J Hypertens ; Replacement of valsartan and candesartan by telmisartan in hypertensive patients with type 2 diabetes: metabolic and antiatherogenic consequences. Diabetes Care ;—8.

hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije primjena bergenia hipertenzija

Systematic review of the effect of telmisartan on insulin sensitivity in hypertensive patients with insulin resistance or diabetes. J Clin Pharm Ther. Naslovna slika: Primjeri oscilometrijskih tlakomjera; slike preuzete uz dozvolu s web-stranice: www.

hipertrofije lijeve klijetke na elektrokardiogramu u hipertenzije nizak pritisak i otezano disanje