Hipertenzija bubrežne dijalize

hipertenzija bubrežne dijalize

Na temelju više studija, 50 do 60 posto bolesnika na hemodijalizi do 85 posto u nekim izvještajima i gotovo 30 posto bolesnika na peritonealnoj dijalizi imaju arterijsku hipertenziju.

Hipertenzija je nezavisan faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija u bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama. Svako povećanje srednjeg arterijskog krvnog pritiska za 10 mmHg nezavisno je hipertenzija bubrežne dijalize sa progresivnim povećanjem koncentrične hipertrofije lijevog ventrikula, razvojem de novo srčane slabosti i de novo ishemijske bolesti srca.

hipertenzija bubrežne dijalize

Liječenje arterijske hipertenzije u bolesnika na hemodijalizi još je uvijek veliki stručni izazov za nefrologe. Nedostaju kontrolirane studije o hipertenzija bubrežne dijalize terapiji u dijaliznih bolesnika, kao i o učinku nefarmakoloških mjera.

  • Što svatko treba znati o bubrežnim bolestima - obilježavanje Svjetskog dana bubrega u Hrvatskoj
  • Kronična bubrežna bolest / Dijaliza / Centri A-Z - 10daymarketingmakeover.com
  • Liječenje hipertenzije rizika
  • HIPERTENZIJA U BOLESNIKA NA DIJALIZI | Request PDF

Terapija antihipertenzivima primarno je indicirana u 25 do 30 posto dijaliznih bolesnika. Cilj:Utvrditi učestalost hipertenzije u hroničnih dijaliznih bolesnika liječenih hemodijalizom i kontinuiranom ambulantnom peritonealnom dijalizom. Utvrditi koje antihepertenzivne lijekove koriste navedeni bolesnici.

hipertenzija bubrežne dijalize

Utvrditi kako je kontrolisana hipertenzija u navedenih bolesnika. Ispitanici i metode: Na Odjelu za dijalizu Klinike za interne bolesti Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla UKC Tuzla sprovedeno je prospektivno istraživanje kojim je obuhvaćeno 74 bolesnika ispitanika koji su liječeni hroničnom dijalizom hemodijalizom i kontinuiranom ambulantnom peritonealnom dijalizom.

Arterijska hipertenzija u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti

Svim bolesnicima uzeti su anamnestički podaci i urađen je kompletan fizikalni pregled. Krvni pritisak je mjeren sfingomanometrom na prijemu, prije dijaliznog hipertenzija bubrežne dijalize.

hipertenzija bubrežne dijalize

Rezultati:Istraživanjem su obuhvaćeni bolesnici koji su liječeni hroničnom dijalizom hemodijalizom i kontinuiranom ambulantnom peritonealnom dijalizom.

Prosječna starosna dob u bolesnika liječenih hemodijalizom je bila 55,73 ± 16,21 godina, prosječne dužine trajanja dijalize 68,97 ± 14,85mjeseci.

Looking for the full-text?

Prosječna starosna dob u bolesnika liječenih kontinuiranom ambulantnom peritonealnom dijalizom je bila 43,21 ± 13,58 godina, prosječne dužine trajanja dijalize u trajanju 29,28± 12,75 mjeseci. Zaključak: Postoji najbolja moderna medicina za hipertenziju učestalost hipertenzije u bolesnika na dijalizi.

Najčešće propisivani antihipertenzivni lijekovi su ACE inhibitori, blokatori kalcijevih kanala i beta blokatori. Za statističku analizu dobijenih podataka korišteni su Studentov t test i Hi — kvadrat test Chi square test.

hipertenzija bubrežne dijalize

Ključne riječi: kardiovaskularni morbiditet i mortalitet, autoimuna oboljenja, dijaliza, faktori rizika, prevencija Do you want to read the rest of this article? Request full-text.