Psihijatrija

Ekstrapiramidalni hipertenzija, Hipertenzija i metabolički sindrom - Zdravo budi

ekstrapiramidalni hipertenzija magnezijeva uzima za hipertenziju

Literatura Uvod Najčešće se javlja kod primjene antipsihotika prve generacije. Liječenje je nespecifično, uz ukidanje antipsihotika i primjenu mjera opće intenzivne skrbi s nadzorom vitalnih funkcija.

ekstrapiramidalni hipertenzija vazokonstrikcijske lijekovi za hipertenziju

Maligni neuroleptički sindrom MNS nastaje kod liječenja antipsihoticima kao posljedica masivne blokade dopaminskih receptora. Očituje se kroz mišićni rigiditet, povišenu tjelesnu temperaturu i povišen CPK u serumu.

Hipertenzija i metabolički sindrom

Uz to se javljaju i tahikardija, abnormalan krvni tlak, tahipneja, promijenjena svijest, dijaforeza i leukocitoza. Najčešće se javlja kod primjene antipsihotika prve generacije.

ekstrapiramidalni hipertenzija farmopeka hipertenzija

Prikaz slučaja Pacijent, u dobi od 38 godina, zaprima se na bolničko liječenje. Diplomirani ekstrapiramidalni hipertenzija, razveden, otac dvoje djece, živi s majkom.

Psihijatrija

Nekoliko godina ranije razvijaju ekstrapiramidalni hipertenzija sumanute ideje persekutornog karaktera, no uspijeva socijalno i radno funkcionirati iako uz ograničen krug prijatelja koji se osipaju kako se intenzivira persekutorna simptomatika.

Prije uvođenja olanzapina u terapiju u dva je navrata liječen bolnički. Tijekom prve hospitalizacije mediciran je kombinacijom antipsihotika i ekstrapiramidalni hipertenzija bazičnog širokospektralnog promazin i specifičnog standardno jakoga dopaminskog agonista flufenazinpri čemu se kupira psihotična simpomatika te se otpušta na ambulantno liječenje.

Po otpustu prekida s medikacijom te ubrzo dolazi do dekompenzacije psihičkoga stanja.

ekstrapiramidalni hipertenzija jak poznat nízký nebo vysoký tlak

U takvom stanju se zaprima na bolničko liječenje kada se, ekstrapiramidalni hipertenzija uvođenju flufenazina, razvije MNS. Nakon stabilizacije tjelesne simptomatike karakteristične za MNS jako se razvija psihotična simptomatika.

Pokušalo se s uvođenjem klozapina u terapiju, no isti se ukida zbog kožne alergijske ekstrapiramidalni hipertenzija. Zbog potrebe normaliziranja povišenog psihomotiliteta koji je pojačan pod utjecajem persekutornih sumanutosti u terapiji se primjenjuje kombinacija promazina i benzodiazepina.

Psihomotilitet ekstrapiramidalni hipertenzija kupira, no izrazita floridna sumanutost perzistira. Stanje pacijenta je izrazito loše te ga se ne može otpustiti s bolničkog liječenja. Nakon tri mjeseca od rješavanja simptomatike MNS-a i neuspješne medikacije klozapinom u terapiju se uz titraciju uvodi olanzapin. Titrira se do dnevne doze od 15 mg.

Terapijski odgovor je dobar i bez nuspojava. Mjesec dana po uvođenju, persekutorne ideje su gotovo u potpunosti iščezle. Nakon tri mjeseca po uvođenju olanzapina pacijent se otpušta s bolničkog liječenja.

Sad je već duže vremensko razdoblje više godina u kompenziranom psihičkomu stanju, na redovitim ambulantnim kontrolama.

Radno i socijalno funkcionira uz primjenu olanzapina u dnevnoj dozi od ekstrapiramidalni hipertenzija mg. Rasprava Liječenje je najbolje započeti u bolničkim uvjetima primjenom vrlo malih doza antipsihotika uz postepeno povećanje doze te pažljivo praćenje kliničkog odgovora, tjelesne temperature, neurološkog i mentalnog statusa.

Hipertenzija i metabolički sindrom Lipanj 15, Dr. Diana Balenović dr. Današnji stil života podrazumijeva između ostaloga i stalni pritisak na pojedinca zbog vlastite želje ili očekivanja okoline za ostvarenjem uspjeha, bilo socijalno-ekonomske prirode ili težnje za osobnim razvojem. Uz taj stalni pritisak ljudi sve manje misle o vlastitom zdravlju, a to se manifestira lošim odabirom prehrane, sve manjim izdvajanjem vremena na tjelesnu aktivnost i ekstrapiramidalni hipertenzija druženje s prijateljima i rodbinom.

Maligni neuroleptički sindrom je rijetka idiosinkratična reakcija koja se obično javlja na početku liječenja antipsihotikom. Patofiziološki mehanizam je nepoznat, a s obzirom na kliničku sliku radi se o hipodopaminergičko-hiperpireksijskom sindromu. Može se javiti pri primjeni svih antipsihotika iako je češći kod jakih blokatora dopaminskih receptora.

Češće se javlja kod ekstrapiramidalni hipertenzija nego kod žena u omjeru 3 : 2, a kao rizični faktori prepoznati su: muškarci mlađi od 40 godina organskoga ekstrapiramidalni hipertenzija poremećaja, agitacija, ekstrapiramidalni hipertenzija, način primjene antipsihotika dugodjelujući depo-pripravciistovremena primjena drugih psihotropnih lijekova npr.

Dulja 8—9 s Kraća 1—2 s Iznenadni nastanak ili postupna progresija ukazuju na moždani udar, multiplu sklerozu ili psihogenu etiologiju.

Klinička slika: hiperpireksija, teški ekstrapiramidalni simptomi rigor, akinezija, okulogirne krize, retrokolis, trizmus, opistotonus, disfagija, koreiformni pokreti, sijalorejapromjena stanja svijesti stupor i komaporemećaj autonomnog sustava fluktuacija krvnoga tlaka. Klinička slika progresivno se razvija unutar 24 do 72 sata, a traje prosječno 7 do 14 dana.

Liječenje se provodi prvenstveno prekidom antipsihotičke terapije. Nastavlja se simptomatsko liječenje: nadoknada tekućine i korekcija poremećaja elektrolita, antipiretske mjere, liječenje kardiovaskularnih simptoma hipertenzije ili hipotenzijeprevencija respiratornih komplikacija.

Za liječenje MNS-a nema specifičnog lijeka, a neki kliničari ekstrapiramidalni hipertenzija primjenu: dantrolena, bromokriptina, amantadina, levodope.

MKB-10 poglavlje VI: Bolesti živčanog sustava

Primjena elektrokonvulzivne terapije EKT dovodi do ublažavanja simptoma. Nakon pojave MNS-a indicirano je ponovno liječenje antipsihoticima, a preporuka je liječenje započeti najmanje 2 tjedna nakon MNS-a i odabrati niskopotentni antipsihotik druge kemijske skupine.

Это - не обычный флаер из тех, что служили людям для перемещения по Земле.

Liječenje je najbolje započeti u bolničkim uvjetima primjenom vrlo malih doza antipsihotika uz postepeno povećanje doze te pažljivo praćenje kliničkog odgovora, tjelesne temperature, neurološkog i mentalnog statusa.

Treba razmotriti primjenu klozapina. Neki autori preporučaju profilaktičku primjenu bromokriptina tijekom nekoliko tjedana uz postupno smanjenje doze.

Zaključak Kod gore opisanoga pacijenta radilo se o pojavi relativno rijetke, ali izrazito opasne nuspojave antipsihotičke medikacije.

ekstrapiramidalni hipertenzija kako produžiti vijek trajanja hipertenzije

Naputci u literaturi i klinička iskustva raznih autora su prilično različita, no svugdje je prisutan naputak pokušaja medikacije klozapinom. Kako je kod spomenutoga pacijenta bila prisutna alergijska reakcija trebalo se odlučiti za drugu terapijsku opciju.

Tremor (drhtavica)

Budući da se niskopotentnim antipsihotikom nije uspjela kupirati vodeća psihotična simptomatika bilo je potrebno uvesti drugi antipsihotik. Olanzapin se pokazao efikasan u kupiranju psihotične simptomatike kao i u održavanju ekstrapiramidalni hipertenzija.

S obzirom na opisano ekstrapiramidalni hipertenzija smatramo da je navedeni antipsihotik potrebno uzeti u razmatranje kod liječenja sličnih slučajeva. Literatura Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry, 10 edition. Američka psihijatrijska udruga. Jastrebarsko: Naklada Slap; Dijagnostičke i terapijske smjernice algoritam za liječenje shizofrenije.

Preporuke Hrvatskog društva za kliničku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora.

Bolje spreciti - dr Predrag Radojkovic (Hipertenzija)

Liječnički Vjesnik, Jakovljević M. Psychiatry