MSD priručnik dijagnostike i terapije: Akutne porfirije

Droperidol hipertenzija, Antiemetska terapija u hitnoj službi - 10daymarketingmakeover.com

Sadržaj

droperidol hipertenzija

Arterial hypertension; risk patients; laparoscopic cholecystectomy Sažetak Laparoskopska kolecistektomija LC je minimalno invazivna tehnika kirurškog odstranjenja žučnog mjehura. Karakterizira je brži oporavak bolesnika, znatno manji broj komplikacija i niži morbiditet u ranom poslijeopracijskom tijeku.

droperidol hipertenzija

Međutim, formiranjem pneumoperitoneuma nastaju hemodinamske, respiracijske, metaboličke i neuroendokrine promjene koje, ovisno o prijeoperacijskom kliničkom statusu bolesnika i sposobnosti njegovih kompenzatornih mehanizama, mogu komplicirati perioperacijski tijek.

Perioperacijski porast srednjeg arterijskog tlaka MAP tijekom LC ovisi o veličini intraabdominalnog tlaka insuflacije, intenzitetu kompresije velikih abdominalnih krvnih žila te posljedičnom porastu sistemskog vaskularnog otpora i tlačnog opterećenja srca.

droperidol hipertenzija

Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi veličinu porasta arterijskog tlaka kod LC bolesnika sa liječenom arterijskom hipertenzijom te opravdati primjenu adrenergičkog blokatora labetalola u kontroli arterijske hipertenzije LC bolesnika ASA II i III statusa. Skupina B je obuhvaćala LC bolesnika sa arterijskom hipertenzijom.

droperidol hipertenzija

Podijeljena je u pet podskupina od po 60 bolesnika, 30 ASA II i 30 ASA III statusa u kojima se promatrala učinkovitost primjene lijekova sa antihipertenzivnim djelovanjem i to fentanylahalotana, droperidola, urapidila i labetalola. Droperidol hipertenzija su bolesnici prijeoperacijski bili pripremnjeni prema algoritmu za arterijsku hipertenziju i premedicirani midazolam 5 mg i.

Indukcija u anesteziju je izvršena midazolamom 0.

droperidol hipertenzija

Deset minuta nakon formiranja pneumoperitoneuma i povišenja arterijskoga tlaka je u prvoj podskupini dodan fentanyl 0. Mjerenja su vršena prije indukcije u anesteziju, 10 minuta nakon indukcije, 10 droperidol hipertenzija 30 minuta nakon insuflacije plina, 10 minuta nakon eksuflacije te 30 minuta po buđenju bolesnika.

Droperidol

U skupini A je za mjerenje arterijskog tlaka upotrebljen nenivazivni, a u skupini B invazivni monitoring. Izuzevši kronične bolesti pluća te uz očuvanu miokardijalnu funkciju, labetalol, kao alfa- i neselektivni beta- andenergički blokator može biti lijek izbora u kontroli arterijske hipertenzije tijekom LC bolesnika ASA II i III statusa.

droperidol hipertenzija

Uz selektivan farmakološki i individualan anesteziološki pristup, rizični bolesnici ASA III statusa sa liječenom arterijskom hipertenzijom toleriraju pneumoperitoneum uz visoku sigurnost te ih nije potrebno zakidati za sve prednosti minimalno-invazivnog kirurškog postupka.

Izvorni jezik.

Literatura Mehanizam djelovanja Mehanizam njegova djelovanja u kontroli mučnine i povraćanja nije u potpunosti poznat.