Doporučený tlak v topení.

No category Barun Termo A. Požega, HR Požega, Njemačka 36 Uređaj je predviđen za povremeno loženje. Koristite preporučena goriva. Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels. Gore spomenute vrijednosti vrijede samo u ispitnim uvjetima. The above mentioned values are valid only in proof conditions.

Zemlja podrijetla: R. Konstruiran je tako, da može zadovoljiti osnovne toplinske potrebe jedne manje obiteljske kuće ili stana.

This tool is intended for consumer use only. When using mains-powered tools, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and material damage. Cluttered areas and benches can cause accidents. Consider work area environment Do not expose the tool to rain.

Izrađen je od kvalitetnog sivog lijeva. Dijelovi su međusobno brtvljeni vatrootpornim omazom. Vrata i staklo zabrtvljeni su brtvama od staklenih vlakana.

Need help? Post your question in this forum.

Ispod ložišta se nalazi pepeljara. U gornjem dijelu ložišta smješten je izmjenjivač topline "kotao". On je napravljen iz kvalitetnog kotlovskog lima, debljine 4mm. Ispod ložišta,na vratima kamina nalazi se regulator primarnog zraka.

Ispod kotla na začelju ložišta nalaze se rupice za ulaz sekundarnog zraka, a iznad stakla je ostavljen raspor za ulaz tercijalnog zraka, koji ima ulogu poboljšati čistoću izgaranja, te držati staklo čistim. Naša odgovornost ograničava se isključivo na isporuku ispravnog proizvoda.

rehabilitacija program za hipertenziju hipertenzije i hipertenzije

Nakon što proizvod oslobodite ambalaže, pogledajte ga, a eventualna oštećenja treba odmah reklamirati jer naknadne reklamacije nećemo uvažiti. Prostorija u koju ćete postaviti proizvod treba imati dovoljnu količinu svježeg zraka za izgaranje. Kroz poseban otvor sa zaštitnom mrežom koja se ne može začepiti, doporučený tlak v topení nalazi se u blizini kamina potrebno je osigurati dovoljnu količinu svježeg zraka za izgaranje.

Ovo je naročito važno ako je u prostoriji ugrađen nekakav aspirator napa. Za priključak na dimnjak doporučený tlak v topení koristiti uobičajene standardne dimovodne cijevi promjera Ø mm. Poželjno je da se ugradi dimovodna cijev sa zaklopkom, zbog mogućnosti prigušenja dimnjaka.

Dimovodne cijevi treba čvrsto i nepropusno postaviti kako na dimni nastavak tako i na dimnjak. Dimovodna cijev ne smije zadirati u poprečni presjek dimnjaka. Minimalni presjek dimnjaka treba biti promjera mm ~ cm² sa visinom 5 do 6 metara, računajući od dna ložišta.

Kanal dimnjaka treba biti nepropustan, jednakog presjeka po cijeloj dužini, te stršiti iznad sljemena kuće 0,5 metara. Preporučujemo ugradnju 4-krake mješajuće slavine miš ventila koja omogućava reguliranje temperature u polaznom vodu grijanja,a da pri tome temperatura vode u kotlu bude dovoljno visoka 60 — 70°C da se ne pojavljuje znojenje kotla i da ne dolazi do niskotemperaturne korozije.

On uključuje pumpu tek kada je temperatura vode u kotlu odnosno polaznim vodu dovoljno visoka. Na slici br. Visinom H osigurati dovoljan tlak u sistemu, da se osigura dobra cirkulacija kroz grijaća tijela.

Barun Termo 10daymarketingmakeover.com

U sistemu se može i poželjno je priključiti bojler. Dobro ga je priključiti tako da se osigura prirodna odnosno gravitacijska cirkulacija koja je neovisna o pumpi. Bojler mora biti iznad nivoa peći, sa što manjim otporima za cirkulaciju vode što kraće cijevi s usponom prema bojleru. Prije puštanja u pogon prije prvog loženja provjerite da li je sustav grijanja napunjen vodom i dobro odzračen.

Register and keep informed

Otvorite sve zaporne organe. Uključite optočnu crpku. Zbog toga prilikom prvih loženja ložite umjerenijom vatrom. Za potpalu koristite novinski papir i sitna suha drva. Dijelovi ložišta kamina su zaštićeni bojom i kod prvog loženja ova boja postupno stvrdnjava, pa može doći do dimljenja i karakterističnog mirisa.

Zbog toga se pobrinite za dobro provjetravanje prostorije. Prikladno gorivo Kamin je predviđen za loženje drvima. Poželjno je da je gorivo suho, tj. Kod loženja vlažnim drvima nastaje masna čađa koja može izazvati začepljenje dimnjaka. Ne doporučený tlak v topení nikakav otpad, posebice plastiku. U mnogim otpadnim materijalima nalaze se škodljive tvari, koje su štetne za kamin, dimnjak i okoliš. Spaljivanje ovih otpadnih materijala zabranjeno je zakonom. Također, ne spaljujte ostatke iverice, budući da iverica sadrži ljepila koja mogu izazvati pregrijavanje kamina.

Preporuka za količinu goriva koja se dodaje jednokratno za nazivnu snagu: Cijepana drva dužine ~25 cm 4 do 5 komada ukupno oko kg Kod veće količine goriva može se dogoditi da staklo ne ostane potpuno čisto.

Loženje i normalan pogon Na novinski papir sa sitnim suhim drvima stavite 2 do 3 komada sitnije cijepanih drva.

  • Magnezij sulfat hipertenzija u ampule
  • Screw the closing nut on the connecting tread left thread — put the protective cover on.

Regulator na vratima otvorite potpuno i kod potpaljivanja kamina ostavite vrata ložišta malo otvorena min jer tako izbjegavate rošenje stakla. Dok se vatra ne razgori ne ostavljajte kamin bez nadzora, kako biste mogli kontrolirati vatru. Izbjegavajte odjednom stavljati previše goriva. Kod dodavanja goriva pripazite, da ono bude primjereno udaljeno od stakla.

  1. Dijetalna ishrana za visok pritisak
  2. Učinci mozga hipertenzije
  3. To znači da se instalacijom mora osigurati povezivanjenje i spajanje vodljivih djelova kolektora sa sistemom zaštite od udara munje norma IEC 1.

U normalnom pogonu vrata trebaju biti zatvorena, osim kod dodavanja goriva. Da se izbjegne dimljenje u prostoriju ne otvarajte vrata i ne dodavajte gorivo dok doporučený tlak v topení jaka vatra.

Ako imate ugrađenu zaklopku u dimovodnoj cijevi, držite ju potpuno otvorenu, dok se vatra ne razgori.

Kod kamina je osigurano konstrukcijskim rješenjem, da staklo na vratima doporučený tlak v topení čisto. Staklo se može začađiti ako je loše izgaranje. Mogući uzroci lošeg izgaranja su: - loš dimnjak - prigušen dovod zraka tj.

Bu cihazı sadece bu kullanım kılavuzundaki bilgilere uygun olarak kullanın. Cihaz taşıyıcısı, örn. Cihaz, kapalı ortamlarda çalıştırılmamalıdır.

Za potpaljivanje vatre nikad ne koristite špirit, benzin ili neko drugo tekuće gorivo. Ne čuvajte nikakve zapaljive tekućine doporučený tlak v topení blizini kamina! Vodite računa da su dijelovi kamina vrući, te da kamin smiju koristiti samo doporučený tlak v topení osobe.

Reguliranje snage Za reguliranje snage potrebno je nešto iskustva, budući da različiti faktori mogu na to utjecati, kao npr. Koristite naše savjete, kako biste što lakše naučili rukovati Vašim kaminom. Snaga se regulira pomoću regulatora primarnog zraka na vratima kamina. Sekundarni i tercijalni zrak dovode se na začelju i iznad stakla i oni su dovoljni za dogorijevanje i čišćenje stakla. Kod vrlo velikog podtlaka u dimnjaku preporučamo, da ga smanjite pomoću dimovodne zaklopke na dimovodnim cijevima.

Za ispravno korištenje regulatora zraka potrebno je malo iskustva. Zbog toga iskoristite naše savjete kako kako liječiti hipertenziju brzo što lakše naučili rukovati Vašim kaminom.

Namještanje regulatora za potpalu i neko vrijeme nakon potpale Kada se vatra razgorila i kad je stvoreno dovoljno žari vratimo regulator na položaj koji nam je dovoljan da peć razvije onoliko topline koliko nam je potrebno.

No category Barun Insert Termo Požega, HR Požega, Njemačka 36 Uređaj je predviđen za povremeno loženje. Koristite preporučena goriva.

Dodavanjem 5 do 6 kg goriva svakih 40 minuta i držanjem regulatora na maksimumu snaga kamina će dostići do 20 kW 10kW na vodu i 10kW na okolinu. Dodavajte samo onoliko goriva koliko je potrebno za održavanje vatre. U tom slučaju pokušajte potpaljivanjem dimnjaka ostvariti potreban podtlak.

hipertenzije i hrana upotrebu rhodiola rosea hipertenzije

Ako u tome ne uspijete savjetujemo Vam da odustanete od loženja. Korisno je prilikom potpaljivanja vatre otvoriti prozor ili vrata prostorije da se izjednači tlak zraka s vanjskim.

složenije hipertenzije 2 stupnja liječenje hipertenzije

Održavanje i čišćenje kamina Nakon svake sezone grijanja potrebno je kamin i dimnjak očistiti od naslaga čađe. Ako se zanemari redovita kontrola i čišćenje povećava se opasnost od požara u dimnjaku. U slučaju pojave vatre u dimnjaku postupite na slijedeći način: - ne upotrebljavajte vodu za gašenje - zatvorite sve dolaze zraka u peć i dimnjak - nakon što se vatra ugasila pozovite dimnjačara da pregleda dimnjak - pozovite servisnu službu, da pregleda proizvod Staklo na vratima peći možete očistiti uobičajenim sredstvima za pranje prozorskog stakla.

Ako se za vrijeme rada kamina pojave bilo kakve smetnje kao npr. Bilo kakve zahvate na kaminu smiju raditi samo ovlaštene osobe, a ugrađivati se smiju samo originalni rezervni dijelovi. Jamstvo Jamstvo vrijedi samo u slučaju kada se kamin koristi u skladu s ovim tehničkim uputama. Sa 15 kW toplinske snage moguće je ovisno o uvijetima zagrijati: kod povoljnih uvjeta m³ kod manje povoljnih uvjeta m³ kod nepovoljnih uvjeta m³ Povremeno grijanje ili grijanje doporučený tlak v topení prekidima treba smatrati manje povoljnim ili čak nepovoljnim uvjetima grijanja.

KAMIN 2. CRPKA 4. Verwenden Sie die empfohlenen Brennstoffe. Die oben erwähnten Werte gelten nur unter den Testbedingungen.

  • Hipertenzija s edemom
  • Koristite preporučena goriva.

Er ist so konstruiert, dass er den Bedarf an Wärme für ein kleineres Familienhaus oder doporučený tlak v topení Wohnung decken kann. Der Kamin wurde aus erstklassigem grauem Guss hergestellt. Die Teile wurden durch wasserfesten Schmierstoff aneinander befestigt. Die Tür und das Glas wurden mit Glasfaser gedichtet. Unter dem Ofen befindet sich der Aschebehälter. Der ist aus hochrangigem Kesselblech hergestellt und 4mm dick.

Unter dem Ofen an der Tür befindet sich der Primärluftregler. Unter dem Kessel an der Mauerkrone des Ofens određivanje hipertenziju korak sich kleine Öffnungen damit die Sekundärluft hineinströmen kann und über dem Glas ist ein Spalt für die Tertiärluft, welche dazu dient die Verbrennung zu verbessern und das Glas sauber zu halten.

Unsere Haftung beschränkt sich ausschließlich auf die Lieferung des Produkts in einem ordnungsgemäßen Zustand. Nach dem Sie das Produkt ausgepackt haben, überprüfen Sie es. Eventuelle Beschädigungen sollten unverzäglich gemeldet werden, weil wir nachträgliche Beanstandungen nicht anerkennen werden.

Der Raum, in dem Sie das Produkt installieren werden muss über genügend Frischluftzufuhr verfügen. Durch eine Sonderöffnung mit unverstopfbaren Schutzgitter, die sich in Kaminnähe befindet, ist es notwendig, genügend Frischluftzufuhr sicherzustellen. Dies ist vor allem doporučený tlak v topení, wenn in dem Raum ein Aspirator Luftabzug eingebaut ist. Wir empfehlen Ihnen, für den Schnornsteinanschluss die üblichen standardmäßigen Rauchrohre mit Innendurchmesser von Ø mm zu verwenden.

Es ist wünschenswert, dass ein Abgasrohr mit Klappe eingebaut wird, um eine Verstopfung des Schornsteins zu vermeiden. Die Rauchrohre sollten fest und undurchlässig an den Abgasstutzen sowie an den Schornstein montiert werden.

BEKO CNGB USER MANUAL Pdf Download | ManualsLib

Das Rauchrohr darf nicht in den Querschnitt des Schornsteins eingreifen. Der Mindestquerschnitt des Schornsteins muss mm ~ cm² Durchmesser, mit einer Höhe von 5 bis 6 Metern, gemessen vom Feuerraumboden, sein. Der Schornsteinkanal muss dichtfest, vom gleichen Querschnitt der Länge entlang und 0,5 Meter über dem First des Hauses ragen.

Kesselanschluss an das System der Zentralheizung Der Kessel muss an das System der Zentralheizung mit einem offenen expansiven Gefäß angeschlossen werden, so dass, falls Wasser überheizt wird, es nicht zu einer Druckerhöhung kommt Bild 1. Wir empfehlen den Einbau eines Mischhahns mit vier Anschlüssen Mischventilwelcher eine Temperaturreglung am Anfang der Rohrleitung der Heizung ermöglicht, wobei die Wassertemperatur im Kessel immer noch hoch doporučený tlak v topení ist 60 — 70°Cum Schwitzen des Kessels oder Niedrigtemperatur12 Korrosion zu vermeiden.

Anstatt des Mischventils kann auch ein Thermostat eingebaut werden, wessen Messfühler am Anfang der Rohrleitung ist.

Barun Insert Termo cdr

Der Thermostat schaltet die Pumpe erst ein, wenn die Wassertemperatur im Kessel, d. Auf den Bildern 1 und 2 wurde dargestellt, wie man den Kessel an die Installation der Zentralheizung anschließen soll.

analiza za hipertenziju stupnja 2 senf i hipertenzija

Mit der Höhe H soll man ausreichenden Druck sichern, um eine gute Zirkulation durch die Heizteile zu erzielen. Man kann im System was auch wünschenswert ist einen Boiler doporučený tlak v topení. Es ist gut, um die natürliche d.