Dijagnoza hipertenzije

Dijabetes, hipertenzija, odnos

  • Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije - Zdravo budi
  • Hipertenzija i liječenje encefalopatije
  • I bubrežni liječenje hipertenzije
  • Strogo pridržavanje prehrane pomoći će stabilizirati vrijednosti krvnog tlaka i smanjiti količinu antihipertenzivnih lijekova.
  • Hipertenzija i dijabetes - Liječenje February
  • Komplikacije visokog tlaka kod dijabetes melitusa tipa 2 teško se liječe iu većini slučajeva nepovratne.
  • To intravenski hipertenzije

Visok krvni pritisak i šećerna bolest Visok krvni pritisak i šećerna bolest Hipertenzija je dosta česta u oba hipertenzija tipa dijabetesa i značajno utiče na nastanak i progresiju drugih komplikacija dijabetesa. Dijabetes se u dijabetesu može ispoljiti kao izolovan sistolna hipertenzija, kao izolovana dijastolna hipertenzija i kao hipertenzija sa povišenim i sistolnim i dijastolnim pritiskom.

Brojni etiološki faktori su od značaja za nastanak hipertenzije ali mogu uticati i na njeno ispoljavanje, tok i lečenje. Ovo je od značaja jer je nekada za regulisanje tenzije neophodno istovremeno lečenje i etioloških i doprinosećih faktora. Prema preporukama WHO i International Society of Hypertension iz godine kao hipertenzije se klasifikuje stanje kada je sistolna tenzija mmHg ili više, a dijastolna 90 mmHg ili više.

Prema preporukama USA Hipertenzija National Committee, British Hypertension Society ove vrednosti su kod dijabetičara smanjene, pa se dijagnoza hipertenzije postavlja ako je sistolna tenzija veća od mmHg a dijastolna od 80 mmHg.

Tenzija se meri posle 5 minuta odmora u uspravnom i sedećem položaju. Dijagnoza hipertenzije Dijagnoza hipertenzije se postavlja ako u tri razdvojena merenja bolesnik ima tenziju iznad granica koje su određene. Merenje se obavlja hipertenzija odmora, i u sedećem i u stojećem stavu.

Kod nekih hipertenzija se dijagnoza postavlja tek posle primene neinvazivnog ambulatornog monitoringa krvnog pritiska. To se primenjuje kada postoje neuobičajene varijacije krvnog pritiska, za dijagnozu hipertenzije belog mantila bolesnik ima hipertenziju samo kad vidi lekara ili kada postoje znaci i simptomi koji ukazuju da hipertenzija postoji hipertenzija ali se ona nije registrovala standardnim metodama.

Tenzija se kod normotenzivnih dijabetičara meri bar puta godišnje i to u sedenju i kada stoji. Ako se utvrdi hipertenzija ona se kontroliše češće, prema rezultatima terapije dijabetes poželjno jednom mesečno. Skrining za hipertenziju Skrining za rano otkrivanje hipertenzije u dijabetičara i osoba sa IGT dijabetes IFG se sprovodi tako što se na svakom kontrolnom pregledu kontroliše tenzija a najmanje jednom godišnje.

Klinička ispitivanja kod dijabetičara sa hipertenzijom Na tok lečenja hipertenzije u obolelih od dijabetesa može bitno da utiče čitav niz faktora uključujući druge bolesti i dijabetesne komplikacije.

Kada se postavi dijagnoza hipertenzije, kod svih dijabetičara se moraju izvršiti dodatna klinička ispitivanja radi procene udruženosti hipertenzije sa drugim bolestima ili stanjima koja mogu uticati na tok i komplikacije. Proveravaju se podaci odnos tipu dijabetesa, dužini trajanja dijabetesa Proverava se da li u odnos ima hipertoničara i bolesnika sa kardiovaskularnim bolestima Ocenjuju se glikoregulacija i da li je terapija dijabetesa dobra Procenjuje se funkcija bubrega mikroalbuminurija, proteinurija, kreatinin u krvi i urinu, Na i K Procenjuje se da li postoje drugi faktori rizika za hipertenziju i kardiovaskularne bolesti lipid Procenjuju se stanje kardiovaskularnog sistema EKG, dijabetes po potrebi i Rtg srca Procenjuje se da li ima drugih komplikacija dijabetesa pregled očnog dna, neurološka obrada Na osnovu dobijenih nalaza procenjuje se da li je potrebna dodatna kompleksnija obrada Klinička obrada bolesnika sa dijabetesom kod koga je postavljena dijagnoza  hipertenzije je neophodna.

Lečenje hipertenzije u obolelih od dijabetesa Generalno, terapija je kao i kod nedijabetičara nefarmakološka i farmakološka.

Visok krvni pritisak i šećerna bolest

Ipak postoje neke specifičnosti u terapiji. Od nemedikamentnih mera najvažnije je da se koriguje telesna težina adekvatnom dijetom i da se smanji unos soli ispod 3 g na dan.

Kod izbora medikamenata voditi računa o prednostima i nedostacima samog leka, o njegovim dijabetes na glikoregulaciju, odnos lipida i funkciju organa koji su često pogođeni dijabetesnim komplikacijama bubreg, srce, oko. Terapija hipertenzije u obolelog odnos dijabetesa mora biti planirana na osnovu visine tenzije ali i na osnovu postojanja komplikacija dijabetesa.

Kod svih bolesnika sa hipertenzijom je važno da se meri tenzija i u stojećem stavu radi utvrđivanja postojanja ortostatske hipotenzije, jer dijabetes utiče na izbor antihiperteziva i može značiti postojanje vegetativne neuropatije. Ramipril čak smanjuje i rizik za razvoj tipa 2 dijabetesa, a kaptopril pored popravljanja insulinske rezistencije smanjuje nivo LDL a povećava blago HDL holesterol.

Lekovi iz ove grupe se mogu kombinovati sa drugim lekovima kao što su diuretici ili blokatori odnos kanala.

Suvremeni pristup u liječenju arterijske hipertenzije

Primena ACE inhibitora u obolelih od dijabetesa je lek izbora u lečenju hipertenzije, bilo kao monoterapija ili u kombinaciji sa drugim lekovima. Ova grupa lekova ima protektivne efekte na razvoj dijabetesnih komplikacija.

Primana blokatora angiotenzinskih receptora nema  veće prednosti i daje dijabetes samo kada bolesnik loše podnosi ACE inhibitore. Blokatori kalcijumovih kanala Primena blokatora kalcijumovih kanala se pokazala efikasna u regulaciji tenzije, a neutralni odnos prema efektima na metabolizam glikozhe i lipida.

dijabetes, hipertenzija, odnos hipertenzije, čišćenje bubrega

Postoje studije koje ukazuju da ova grupa lekova smanjuje kardiovaskularni morbiditet i mortalitet kod starijih bolesnika sa tipom 2 dijabetesa i sa sistolnom hipertenzijom. Ovi lekovi se mogu primenjivati kao  monoterapija ili odnos kombinacijama sa drugim antihipertenzivima. Primena blokatora kalcijumovih kanala u lečenju hipertenzije kod dijabetičara je efikasna i ne pogoršava regulaciju dijabetesa.

dijabetes, hipertenzija, odnos suplementi za visok pritisak

Alfa adrenergički blokatori Alfa adrenergički blokatori su potentni lekovi u lečenju hipertenzije. Oni blago popravljaju insulinsku rezistenciju, a imaju i povoljne efekte i na lipidni odnos. Primena alfa dijabetes blokatora i simpatičkih inhibitora može dovesti do ortostatske  hipotenzije, posebno dijabetes dijabetičara sa autonomnom neropatijom.

Alfa blokatori se mogu koristiti u lečenju hipertenzije u dijabetičara, ali obavezno proveriti da li dovode do ortostatske hipertenzije. Beta adrenergički blokatori Primena neselektivnih beta adrenergičkih blokatora nije prva linija terapije hipertenzije u dijabetesu jer su oni prilično potentni u maskiranju simptoma hipoglikemije.

dijabetes, hipertenzija, odnos glazba protiv hipertenzije

Primena selektivnih beta blokatora nema oveneželjene efekte. Oni mogu pogoršati insulinsku rezistenciju i hipertenzija nepoželjne efekte na lipidni profil. Dijabetes dijabetičara sa IBS, kao i kod onih koji su preležali infarkt imaju povoljan efekat na preživaljvanje.

dijabetes, hipertenzija, odnos hipertenzija refleksna

Beta blokatori se koriste u lečenju hipertenzije, posebno kod dijabetičara koji su dijabetes infarkt ili imaju nestabilnu anginu pectoris.

Oprez kod bolesnika sa vegetativnom neuropatijom i ako ne prepoznaju hipoglikemiju, tada koristiti selektivne beta blokatore.

Kako šećer utječe na pritisak

Tiazidni diuretici Tiazidni diuretici se kod nedijabetičara široko primenjuju u lečenju hipertenzije. Odnos dijabetičara međutim, mogu da pogoršaju insulinsku rezistenciju, imaju negativni efkat na lipidni profil i lako uvećavaju rizik za razvoj dijabetes 2 dijabetesa.

Tiazidni diuretici se ne preporučuju kao standardna terapija hipertenzije u bolesnika sa tipom 2 dijabetesa ili sa IGT i IFG.

Bolesti srca Mikroangiopatija zahvata i srce i može dovesti do kongestivne kardiomiopatije bez vidljive koronarne bolesti. Mnogo češće srčana insuficijencija je posledica koronarne ateroskleroze. Infarkt miokarda je tri do pet puta češći u dijabetičara nego u nedijabetičara dijabetes predstavlja vodeći uzrok smrti u dijabetesu tipa 2.

Hipertenzija i dijabetes

Žene se dijabetesom odnos zaštitu od infarkta vysoky tlak v tehotenstvi generativnom periodu. Oboleli od dijabetesa su mnogo osetljiviji na hiperlipidemiju, dislipidemiju i hipertenziju u odnosu na one koji ne boluju od dijabetes.

Periferna vaskularna bolest Periferna vaskularna bolest prouzrokovana aterosklerozom je češća, brže napreduje i obično je difuzna u dijabetičara. Kliničke manifestacije uključuju ishemiju donjih ekstremiteta i impotenciju i intestinalnu anginu.

Učestalost gangrene stopala je bitne lijekovi za hipertenziju puta češća u dijabetičara nego u nedijabetičara.

Tome pogoduje i bolest malih krvnih sudova i periferna neuropatija sa gubitkom osećaja za bol   i sekundarne infekcije.

dijabetes, hipertenzija, odnos lek za pritisak tri u jedan

U prevenciji je najznačajnije izbegavanje povreda stopala. Zabranjuje se primena duvana i propranolola, potrebna je kontrola krvnog pritiska, lipida. Blagovremene kontrole omogućavaju pravovremenu prevenciju.

dijabetes, hipertenzija, odnos za liječenje hipertenzije, astme