Oznaka: cerebrovaskularne bolesti

Cerebrovaskularni akcident hipertenzije, Najnoviji članci

Nalaze se na trećem mjestu po smrtnosti, a na prvom mjestu po invalidnosti.

AMEC - lecenje hipertenzije

Pod pojmom CVB podrazumevaju se svi poremećaji u kojima je dio mozga prolazno ili trajno oštećen ishemijom ili krvarenjem i kod kojih je jedan cerebrovaskularni akcident hipertenzije više krvnih sudova mozga primarno oštećen patološkim procesom. CILJ RADA: je ustanoviti utječe li rani početak rehabilitacije oboljelih od cerebralnih aneurizmi na: pojavu komplikacija, na dužinu akutnog liječenja i nastavak liječenja u drugim ustanovama. Studija obuhvata period od U istraživanje je uključeno 50 pacijenata.

cerebrovaskularni akcident hipertenzije

U istraživanje su uključeni svi pacijenti Klinike za neurohirurgiju KCUS koji su hospitalizirani u gore navedenom periodu. Prema zastupljenosti dijagnoza u našem istraživanju utvrdili smo sljedeće. There are third in mortality, and in the first place bydisability.

cerebrovaskularni akcident hipertenzije

The term Cerebrovaskularni akcident hipertenzije means all disorders in which part of the brain is transiently or permanently damaged byischemia or bleeding and in which one or more blood vessels of the brain primarily damaged by pathological process. AIM OF THE WORK: to determine the influence of the early start of rehabilitation of patients with cerebral aneurysms on: currence of complications, the length of the acute treatment and continuation of treatment at other institutions.

The study included the period from The study included 50 patients.

cerebrovaskularni akcident hipertenzije